उम्मेदवारहरुको संक्षिप्त सुची (Short List) प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Supporting Documents: 
Fiscal Year : 

०७४/०७५