FAQs Complain Problems

ज.मा.वि. तिनकोनीको ३ वर्षे डिप्लोमा वाली विज्ञान अध्ययनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

यस सम्बन्धी थप जानकारी तथा फारम डाउनलोड गर्नः http://ctevt.org.np/page.php?page=2529 मा क्लिक गर्नुहोस् ।

Fiscal Year : 

०७६/०७७