FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
जितेन्द्र कुमार महतो कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि ९८१७७३६६६७
लक्ष्मण कुमार मेस्तर कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि १ नं. वडा कार्यालय ९८१७७१८८५१
जगदिश महतो कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि ५ नं. वडा कार्यालय ९८०४७६९४५७
रामपृत मण्डल कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि ११ नं. वडा कार्यालय ९८१४७८९६०६
अमिता लामा कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि १३ नं. वडा कार्यालय ९८१७७७९८००
पूजा कुमारी लामा कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि ८ नं. वडा कार्यालय ९८१३४४०४४१
राधा कुमारी महरा कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि ९८०५९७१७८०
दिनेश कुमार यादब कार्यलय सहयोगी कार्यालय सहयोगी ९८२३१८६३४२
सरिता कुमारी कर्ण कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि ९८६३८७००८९
सन्तोष कुमार सदाय कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि १४ नं. वडा कार्यालय ९८११७३०७२८
दिपक कुमार चौधरी कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि ९८१८४८४१९६
अरुण कुमार पाखिन कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि ९८०८११६३८१
देव चन्द्र राम कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि ९८२५७७७३२४
कृष्ण कुमार यादब कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि २ नं. वडा कार्यालय ९८१५७७००८७
गुडि कुमारी कर्ण कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि ९८०५९३६०७१
कृष्ण कुमार यादब कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि शिक्षा शाखा ९८०३६८८५३८
पालसाङ पाख्रिन कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि १२ नं. वडा कार्यालय ९८१६७७३४९९
सुनिल कुमार साह कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि १ नं. वडा कार्यालय ९८२६७०४४०९
मनिक लाल साफी कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि ७ नं. वडा कार्यालय ९८१९९३०३६४
धर्मेन्द्र यादव चेनम्यान ९८१९७५६६७२
सरिता कुमारी चौधरी कार्यलय सहयोगी कार्यालय सहयोगी ९८१५७०८३४६
संजय मोची माली माली ९८२६७२०९७०
प्रविण मल्लिक स्वीपर स्वीपर malikprabindh@gmail.com ९८०५९२५५३३
विश्व मलिक स्वीपर स्वीपर ९८१९७६७००९
शोभा देवी चौधरी स्वीपर स्वीपर ९८१३९३३००४
रुपेश सदाय स्वीपर स्वीपर ९८१९९४८६८०
संजिव सदाय स्वीपर स्वीपर

Pages