बाबुराम खोलाको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने घर/टहरा एवं भौतिक संरचना खाली गर्ने सम्बन्धी सूचना

Supporting Documents: 
Fiscal Year : 

०७४/०७५