मिति २०७४ फाल्गुन १३ मा प्रकाशित विभिन्न पदको विज्ञापनमा दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरुको Short List प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Supporting Documents: 
Fiscal Year : 

०७४/०७५