FAQs Complain Problems

प्रेम कुमार लामा

Phone: 
९८४१५८८७३८
Section: 
प्रशासन / पंजिकरण / शिक्षा शाखा
Tenure: 
वर्तमान
Weight: 
-195