धनगढीमाई न.पा.नगरकार्यपालिकाको कार्यालयमा नयाँ अाउनुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री गजेन्द्र नाथ शर्मा ज्यू ,शाखा अधिकृत श्री घनश्याम यादव ज्यू तथा नासु श्री नागेन्द्र चाैधरी ज्यूहरुलाई गरिएको स्वागत कार्यक्रम