FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
शिवराज चौलागाईं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत shivrajchaulagain@gmail.com ९८५२८३७१११
रामनन्दन चौधरी पशु विकास अधिकृत पशु सेवा शाखा ९८४२८२४२६४
बिलट नारायण राय जनस्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा bilatray@gmail.com ९८५२८३२०५१
पुरुषोत्तम कुमार प्रसाद लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख pkprasad2045@gmail.com ९८५२८३३६८८
बुद्धिमान दनुवार विद्यालय निरिक्षक शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख 9851156397
शम्भु कुमार यादव इन्जिनियर पुर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा erdhangadhimai@gmail.com ९८४१५७२६४३
मनिष कुमार कर्ण सूचना प्रविधि अधिकृत सुचना प्रविधि शाखा ito.dhangadhimaimun@gmail.com ९८४९६६४४०१
विष्णु कुमार तामाङ्ग रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र प्रमुख tamangbish@gmail.com 9842116310
प्रेम कुमार लामा अधिकृतस्तर छैठौं ९८४१५८८७३८
सावित्रि कुमारी साहु अधिकृतस्तर छैठौं ९८६२८३७७७७
बिशेश्‍वर प्रसाद यादव सि.अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा 9805991106
राम नारायण यादव सि.अ.हे.व. ९८४२८९५१८८
सुरत चौधरी सि.अ.हे.व. सि.अहेब ९८४२८३९१०९
राम प्रसाद महताे अधिकृतस्तर छैठौं पशु सेवा केन्द्र ९८१६७८८३३३
महेन्द्र प्रसाद यादव अधिकृतस्तर छैठौं पशु सेवा केन्द्र
जिव नारायण यादव अधिकृतस्तर छैठौं पशु सेवा केन्द्र
अशोक कुमार पासवान अधिकृतस्तर छैठौं कृषि सेवा केन्द्र
मसिलाल साह अधिकृतस्तर छैठौं कृषि सेवा केन्द्र
हिमा कुमारी उप्रेती अधिकृतस्तर छैठौं महिला बालबाकिका तथा समाज कल्याण उप–शाखा प्रमुख
पूर्ण याेन्जन प्रशिक्षक ९८४२८२८९४९
गंगा प्रसाद यादव सव.इन्जिनियर सडक तथा अन्य पूर्वाधार विकास उप-शाखा ९८५२०३१८९०
बिमलेन्द्र कुमार पण्डित सव.इन्जिनियर भवन तथा बस्ती विकास उप-शाखा ९८६२२७९७५९
नागेन्द्र चाैधरी ना.सु ९८६२८२३३००
कुमु चैधरी सहायक पाचौं वडा सचिव, वडा नं. ९ ९८४२५७६६९५
सुजित कुमार पासवान सहायक पाचौं वडा सचिव, वडा नं. २ ९८११७५०४०४
अबिर कुमार चौधरी सहायक पाचौं वडा सचिव, वडा नं. ११ 9814702228
प्रभुनारायण यादव सहायक पाचौं आर्थिक प्रशासन शाखा 9862935514
रमेशचन्द्र साह सहायक पाचौं ९८१४७३२२३५
जितेन्द्र कुमार यादव सहायक पाचौं आन्तरिक लेखा परिक्षण ydvjitu9@gmail.com 9804896809
कृष्ण कुमार महतो कम्प्यूटर अपरेटर सूचना प्रविधि शाखा co.dhangadhimaimun@gmail.com 9842827581
नितु सिंह सहायकस्तर पाचौं महिला बालबाकिका तथा समाज कल्याण शाखा
बालिका रिजाल सहायकस्तर पाचौं शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा 9849680795
विवेक कुमार महतो सहायकस्तर पाचौं एम.आइ.एस.अपरेटर bibekmahato3223@gmail.com ९८१५७१३२२३
ईन्जु कुमारी घिसिङ्ग सहायकस्तर पाचौं एम.आइ.एस.अपरेटर ९८२४७७७४३६
रुपेश कुमार यादव सव.इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा 9862858830
कविता कुमारी महतो सव.इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा 9862884919
सुभास चन्द्र यादव सव.इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा 9816754625
रंजित कुमार सिंह सहायकस्तर चौथो प्रशासन उप-शाखा ranjitdh@gmail.com ९८४२५४५८७१
सम्पैत यादव सहायकस्तर चौथो राजश्वर/जिन्शी उप-शाखा र सामाजिक सुरक्षा तथा पन्जिकरण उप-शाखा sampaityadav7@gmail.com ९८५२८३९०७९
बबिन कुमार डाेटेल सहायकस्तर चौथो वडा सचिव, वडा नं. १४ dotelbabindh@gmail.com ९८६२९९२९९०
ब्रिदेव कामैत सहायकस्तर चौथो वडा सचिव, वडा नं. ५ kamaitbridev@gmail.com ९८४२८८०५९६
रामदयाल सहनि सहायकस्तर चौथो वडा सचिव, वडा नं. ८ dayalramdh@gmail.com ९८४२८२५५२६
युवराज निराैला सहायकस्तर चौथो वडा सचिव, वडा नं. ३ ubrajdhniraula@gmail.com ९८१६७०९०४९
चन्द्रदेव यादव सहायकस्तर चौथो वडा सचिव, वडा नं. ६ ९८१७७७१६६५
विरेन्द्र देव सिंह सह लेखापाल ९८५२८३३२४२
कृष्ण कुमार यादव खरिदार वडा सचिव, वडा नं. ४ ९८४६८१९१६२
जानुका ढुंगाना खरिदार वडा सचिव, वडा नं. १ janukakarkidhungana@gmail.com ९८४२८२७३१०
ममता कुमारी साह सहायकस्तर चौथो स.म.वि.नि. ९८४९०४६६४४
दिप नारायण साह सहायकस्तर चौथो अ. सव ईन्जिनियर ९८१७७९८००१
राम कुमार यादव सहायकस्तर चौथो योजना शाखा ९८१७७४६४१६
रन्जना कुमारी सहायकस्तर चौथो शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा ranjana4472rk@gmail.com 9815804472
सुनिता कुमारी राम सहायकस्तर चौथो फिल्ड सहायक ९८०७७४७३२४

Pages