FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
शिवराज चौलागाईं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत shivrajchaulagain@gmail.com ९८५२८३७१११
रामनन्दन चौधरी पशु विकास अधिकृत पशु सेवा शाखा ९८४२८२४२६४
बिलट नारायण राय जनस्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा bilatray@gmail.com ९८५२८३२०५१
पुरुषोत्तम कुमार प्रसाद लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख pkprasad2045@gmail.com ९८५२८३३६८८
बुद्धिमान दनुवार विद्यालय निरिक्षक शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख 9851156397
बिशेश्‍वर प्रसाद यादव सि.अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा 9805991106
शम्भु कुमार यादव इन्जिनियर पुर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा erdhangadhimai@gmail.com ९८४१५७२६४३
मनिष कुमार कर्ण सूचना प्रविधि अधिकृत सुचना प्रविधि, प्रकाशन, प्रशारण तथा अभिलेख व्यवस्थापन शाखा ito.dhangadhimaimun@gmail.com ९८४९६६४४०१
विष्णु कुमार तामाङ्ग रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र प्रमुख tamangbish@gmail.com 9842116310
प्रेम कुमार लामा अधिकृतस्तर छैठौं ९८४१५८८७३८
सावित्रि कुमारी साहु अधिकृतस्तर छैठौं ९८६२८३७७७७
सुरत चौधरी सि.अ.हे.व. सि.अहेब ९८४२८३९१०९
राम नारायण यादव सि.अ.हे.व. ९८४२८९५१८८
राम प्रसाद महताे अधिकृतस्तर छैठौं पशु सेवा केन्द्र ९८१६७८८३३३
जिव नारायण यादव अधिकृतस्तर छैठौं पशु सेवा केन्द्र
महेन्द्र प्रसाद यादव अधिकृतस्तर छैठौं पशु सेवा केन्द्र
अशोक कुमार पासवान अधिकृतस्तर छैठौं कृषि सेवा केन्द्र
मसिलाल साह अधिकृतस्तर छैठौं कृषि सेवा केन्द्र
हिमा कुमारी उप्रेती अधिकृतस्तर छैठौं महिला बालबाकिका तथा समाज कल्याण उप–शाखा प्रमुख
पूर्ण याेन्जन प्रशिक्षक ९८४२८२८९४९
गंगा प्रसाद यादव सब. ईन्जिनियर सडक तथा अन्य पूर्वाधार विकास उप-शाखा ९८५२०३१८९०
बिमलेन्द्र कुमार पण्डित सब. ईन्जिनियर भवन तथा बस्ती विकास उप-शाखा ९८६२२७९७५९
नागेन्द्र चाैधरी ना.सु ९८६२८२३३००
शिव कुमार कामती सहायकस्तर पाचौं वडा सचिव 9811792232
कुमु चैधरी सहायक पाचौं वडा सचिव, वडा नं. ९ ९८४२५७६६९५
सुजित कुमार पासवान सहायक पाचौं वडा सचिव, वडा नं. २ ९८११७५०४०४
अबिर कुमार चौधरी सहायक पाचौं वडा सचिव, वडा नं. ११ ९८१४७०२२२८
प्रभुनारायण यादव सहायक पाचौं आर्थिक प्रशासन शाखा ९८१९९५५५६५
रमेशचन्द्र साह सहायक पाचौं ९८१४७३२२३५
जितेन्द्र कुमार यादव सहायक पाचौं ९८०४८९६८०९
विवेक कुमार महतो सहायकस्तर पाचौं एम.आइ.एस.अपरेटर bibekmahato3223@gmail.com ९८१५७१३२२३
ईन्जु कुमारी घिसिङ्ग सहायकस्तर पाचौं एम.आइ.एस.अपरेटर ९८२४७७७४३६
रंजित कुमार सिंह सहायकस्तर चौथो प्रशासन उप-शाखा ranjitdh@gmail.com ९८४२५४५८७१
सम्पैत यादव सहायकस्तर चौथो राजश्वर/जिन्शी उप-शाखा र सामाजिक सुरक्षा तथा पन्जिकरण उप-शाखा sampaityadav7@gmail.com ९८५२८३९०७९
बबिन कुमार डाेटेल सहायकस्तर चौथो dotelbabindh@gmail.com ९८६२९९२९९०
ब्रिदेव कामैत सहायकस्तर चौथो kamaitbridev@gmail.com ९८४२८८०५९६
रामदयाल सहनि सहायकस्तर चौथो dayalramdh@gmail.com ९८४२८२५५२६
युवराज निराैला सहायकस्तर चौथो ubrajdhniraula@gmail.com ९८१६७०९०४९
चन्द्रदेव यादव सहायकस्तर चौथो ९८१७७७१६६५
विरेन्द्र देव सिंह सह लेखापाल ९८५२८३३२४२
कृष्ण कुमार यादब खरिदार वडा सचिव ९८४६८१९१६२
जानुका ढुंगाना खरिदार janukakarkidhungana@gmail.com ९८४२८२७३१०
ममता कुमारी साह सहायकस्तर चौथो स.म.वि.नि. ९८४९०४६६४४
दिप नारायण साह सहायकस्तर चौथो अ. सव ईन्जिनियर ९८१७७९८००१
राम कुमार यादव सहायकस्तर चौथो सहायकस्तर चौथो ९८१७७४६४१६
नितु सिंह सहायकस्तर चौथो सहायकस्तर चौथो
सुनिता कुमारी राम सहायकस्तर चौथो फिल्ड सहायक ९८०७७४७३२४
शारदा कुमारी चाैधरी ना.प्र.स. ९८४२८४१६३१
सुस्मिता चाैधरी ना.प्र.स. ९८०८७७५५१२
रविन कुमार सिंह स्वकीय सचिव(प्रमुख) rabinsingh251@gmail.com ९८१६७९००६४
सरिता कुमारी खतिवडा अ. सब. ईन्जिनियर ९८४२८३६९२२
उदित नारायण चाैधरी सहायक कम्प्यूटर अपरेटर udit_tharu99@gmail.com ९८०७७३०१४८

Pages