FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

सबैका लागि सरसफाई तथा खानेपानीमा तिव्रता कार्यक्रम (ASWA-II) को विवरण

संक्षिप्त जानकारी

१. धनगढीमाई नगरपालिकाको १४ वटै वडाहरुमा संचालित

२. ५ वटा वडामा युनिसेफको सहयोगमा संचालित

३. ९ वटा वडामा पालिका आफैले

४. कार्यक्रम अवधि - ई.सं. २०१८ - २०२२