FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
ओम प्रकाश महतो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगर कार्यपालिकाको कार्यालय azaadomprakash999@gmail.com 9852837111
पुरुषोत्तम कुमार प्रसाद लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा pkprasad2045@gmail.com 9852833688
सावित्रि कुमारी साहु अधिकृतस्तर छैठौं सूचना अधिकारी र योजना शाखा प्रमुख sabitrisah7777@gmail.com ९८६२८३७७७७
शम्भु कुमार यादव इन्जिनियर पुर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा erdhangadhimai@gmail.com ९८४१५७२६४३
डा. राधेश्याम शर्मा मेडिकल अफिसर नयनपुर अस्पताल 9823278857
जिव नारायण यादव अधिकृतस्तर छैठौं पशु सेवा शाखा 9807788189
विष्णु कुमार तामाङ्ग रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र tamangbish@gmail.com 9842116310
महेन्द्र प्रसाद यादव अधिकृतस्तर छैठौं पशु सेवा शाखा
विशेश्वर प्रसाद यादव सि.अ.हे.व. अधिकृत (छैठौै) स्वास्थ्य शाखा प्रमुख 9805999107
राम प्रसाद महताे अधिकृतस्तर छैठौं पशु सेवा शाखा ९८१६७८८३३३
हिमा कुमारी उप्रेती अधिकृतस्तर छैठौं महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखा upretyhima244@gmail.com 9842840315
सियाराम महतो ज.स्वा.नि. अधिकृत स्तर(छैठौं) स्वास्थ्य शाखा 9842925290
मसिलाल साह अधिकृतस्तर छैठौं कृषि विकास शाखा 9807746596
अशोक कुमार पासवान अधिकृतस्तर छैठौं कृषि विकास शाखा 9819990184
राम नारायण यादव सि.अ.हे.व. अधिकृत (छैठौै) स्वास्थ्य शाखा ९८४२८९५१८८
सुरैत चौधरी सि.अ.हे.व. फूलकाहाकट्टी स्वा.चौ. ध.न.पा.-५, सिरहा । ९८४२८३९१०९
गोमा श्रेष्‍ठ सि.अ.न.मि. (छैठौं) स्वास्थ्य शाखा 9862721222
रामशंकर चौधरी ज.स्वा.नि. अधिकृत स्तर(छैठौं) स्वास्थ्य शाखा 9813499703
शिवनारायण दास ज.स्वा.नि. अधिकृत स्तर(छैठौं) नयनपुर अस्पताल 9844240429
कृष्ण कुमार महतो क.अपरेटर सूचना प्रविधि शाखा info@dhangadhimaimun.gov.np 9842827581
प्रभुनारायण यादव लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा prabhunydv@gmail.com 9819955565
गंगा प्रसाद यादव सव.इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा ९८५२०३१८९०
जितेन्द्र कुमार यादव आ.ले.प. सहायक (पाचौं) राजश्व शाखा र आन्तरिक लेखा परीक्षण इकाई ydvjitu9@gmail.com 9804896809
नागेन्द्र चाैधरी ना.सु योजना शाखा 9862823300, 9807720480
बिमलेन्द्र कुमार पण्डित सव.इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा ९८६२२७९७५९
रमेशचन्द्र साह सहायक पाचौं वडा सचिव, वडा नं. १२ ९८१४७३२२३५
कुमु चौधरी सहायक पाचौं वडा सचिव, वडा नं. ७ ९८४२५७६६९५
अबिर कुमार चौधरी सहायक पाचौं प्रशासन उपशाखा 9814702228
हरि नारायण सिंह प्राविधिक सहायक शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा narayanharisingh649@gmail.com 9842880649
नितु सिंह सहायकस्तर पाचौं महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखा 9849532578
सुजित कुमार पासवान सहायक पाचौं वडा सचिव, वडा नं. ३ ९८११७५०४०४
कविता कुमारी महतो सव.इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा 9863884919
विरेन्द्र देव सिंह सह लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५२८३३२४२
रुपेश कुमार यादव सव.इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा 9862858830
संजय कुमार यादव हे.अ. (पाँचौं) स्वास्थ्य शाखा 9814748624
विवेक कुमार महतो एम.आई.एस.अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा bibekmahato3223@gmail.com ९८१५७१३२२३
ईन्जु कुमारी घिसिङ्ग एम.आई.एस.अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा ९८२४७७७४३६
ऋषि कूमार महतो नगर प्र.स.नि. नगर प्रहरी ९८४२८८१२७७
सरिता कुमारी खतिवडा अ. सव-ईञ्‍जिनियर (चौथो) योजना शाखा ९८४२८३६९२२
कुमार लमसाल अ.हे.व. (चौथो) आधारभुत स्वास्थ्य चौकी-१३ 9813180270
रंजित कुमार सिंह वडा सचिव वडा नं. १० ranjitdh@gmail.com ९८४२५४५८७१
सम्पैत यादव सहायकस्तर चौथो जिन्सी फाँट sampaityadav7@gmail.com ९८५२८३९०७९
दुर्गा नन्द चौधरी अ. सव-ईञ्‍जिनियर (चौथो) पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा 9842842866
निषा कुमारी महताे अ.न.मि. (चौंथो) नयनपुर अस्पताल 9862735837
उषा कट्टेल अ.न.मि. (चौंथो) स्वास्थ्य शाखा 9819114995
राम भरोस ठाकुर नगर प्रहरी हवल्दार नगर प्रहरी ९८१४७१२३३२
कुलदेव यादव अ.हे.व. (चौथो) स्वास्थ्य शाखा 9863217474
इश्वर देव मण्डल नगर प्रहरी हवल्दार नगर प्रहरी ९८१६७८१५७९
जय प्रकाश महतो नगर प्रहरी नगर प्रहरी ९८०४७८२४६६
कृष्ण कुमार महतो अ. सव-ईञ्‍जिनियर (चौथो) पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा 9807777061
सुस्मिता चौधरी ना.प्र.स. कृषि विकाश शाखा 9808775512
टंक खुलाल नगर प्रहरी नगर प्रहरी ९८१४७७३५३३

Pages