FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
अन्जु लामा अ.न.मि. (चौंथो) स्वास्थ्य शाखा ९८१४७०१७८०
सुस्मिता चौधरी ना.प्र.स. पशु सेवा शाखा 9808775512
कुशेश्‍वर यादव हलुका सवारी चालक हलुका सवारी चालक ९८०८०९९४३१
संजय पासमान कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि २ नं. वडा कार्यालय pasmans624@gmail.com ९८१९७६८७३४
कुमार लमसाल अ.हे.व. (चौथो) स्वास्थ्य शाखा 9813180270
पिंकी यादव अ.न.मि. (चौंथो) स्वास्थ्य शाखा 9852822330
प्रमिला कूमारी चौधरी नगर प्रहरी नगर प्रहरी ९८१६७४०४२७
रामखेलावन साह कार्यलय सहयोगी पशु सेवा शाखा 9801508816
सरिता कुमारी खतिवडा अ. सव-ईञ्‍जिनियर (चौथो) पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा ९८४२८३६९२२
पार्वती पाण्डे सामाजिक परिचालक ११ नं. वडा कार्यालय parbata96pandey@gmail.com ९८४२९८६२९५
कुलदेव यादव अ.हे.व. (चौथो) स्वास्थ्य शाखा 9863217474
कृष्ण कुमार महतो अ. सव-ईञ्‍जिनियर (चौथो) नगरपालिका 9807777061
राम भरोस ठाकुर नगर प्रहरी हवल्दार नगर प्रहरी ९८१४७१२३३२
देवलाल महरा हेभी सवारी चालक हेभी सवारी चालक ९८१९९६१३८०
निषा कुमारी महताे अ.न.मि. (चौंथो) स्वास्थ्य शाखा
संजय कुमार चौधरी सामाजिक परिचालक भूमि ईकाई शाखा sanjayorgyan@gmail.com 9852833336
राम बालक राय कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि ६ नं. वडा कार्यालय ९८१५७११४०४
सुनिता थापा मगर अ.न.मि. (चौंथो) स्वास्थ्य शाखा
उषा महरा अ.न.मि. (चौंथो) स्वास्थ्य शाखा 9864009496
सृजना परियार नगर प्रहरी नगर प्रहरी ९८२७७९०८२१
महेन्द्र प्रसाद महतो कार्यलय सहयोगी पशु सेवा शाखा ९८०४७०५२८२
शोभा देवी चौधरी स्वीपर स्वीपर ९८१३९३३००४
शंकर कुमार पासवान सामाजिक परिचालक ६ नं. वडा कार्यालय 9817775303
सुनिता यादव अ.न.मि. (चौंथो) स्वास्थ्य शाखा 9816763615
दुर्गा नन्द चौधरी अ. सव-ईञ्‍जिनियर (चौथो) नगरपालिका 9842842866
टंक खुलाल नगर प्रहरी नगर प्रहरी ९८१४७७३५३३
राजकुमार दास ट्रयाक्टर चालक हलुका सवारी चालक (ट्रयाक्टर) ९८१५७६८०६४
मनिक लाल साफी कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि ७ नं. वडा कार्यालय 9819930364
मेख बहादुर मगर मुखिया वडा सचिव, वडा नं. 13 ९८४२८४२०९६
देवनारायण यादव हेभी सवारी चालक हेभी सवारी चालक (प्रथम स्तर)
सुनिता कुमारी राम सहायकस्तर चौथो फिल्ड सहायक ९८०७७४७३२४
अरबिन्द कुमार भुजेल कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि १२ नं. वडा कार्यालय ९८४२८९४१०९
राम यादव अ.हे.व. (चौथो) स्वास्थ्य शाखा ९८०७७७३४३९
रुपेश कुमार यादव सव.इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा 9862858830
सोनेलाल शर्मा वडा सचिव वडा सचिव, वडा नं. ७ 9842894919
कृष्ण कुमार यादव खरिदार वडा सचिव, वडा नं. ४ ९८४६८१९१६२
उषा कट्टेल अ.न.मि. (चौंथो) स्वास्थ्य शाखा 9819114995
प्रमेश्‍वर यादव पाले नगरपालिका ९८१९७१८७४५
कृष्ण बहादुर तामाङ्ग कार्यलय सहयोगी कृषि विकास शाखा ९८१५७४५६८७
खुश्वु मल्ल हमाल सामाजिक परिचालक १० नं. वडा कार्यालय ९८१६७६९६८२
राजकिशोर चौधरी अ.हे.व. (चौथो) स्वास्थ्य शाखा 9842949171
अमृता कुमारी यादव अ. सव-ईञ्‍जिनियर (चौथो) नगरपालिका 9826705439
राकेश सिंह नगर प्रहरी नगर प्रहरी ९८१४७४२४५४
विरेन्द कुमार साह सवारी चालक हेभी सवारी चालक (प्रथम स्तर) ९८१७७१५५००
सरिता कुमारी चौधरी कार्यलय सहयोगी कार्यालय सहयोगी ९८१५७०८३४६
मदन कुमार पंडित अ.हे.व. (चौथो) भवानिपुर स्वास्थ्य चौकी  madanpandit359@gmail.com 9842923075
ऋषि कूमार महतो नगर प्र.स.नि. नगर प्रहरी ९८४२८८१२७७
लक्ष्मण कामैत कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि ९ नं. वडा कार्यालय ९८०७७६५४८८
कुमार लम्साल अ.हे.व. (चौथो) स्वास्थ्य शाखा ९८१३१८०२७०
राम उद्‌गार यादव वडा सचिव वडा सचिव, वडा नं. १२ ramuyadav2510@gmail.com 9842892510
जिवस कुमारी राई अ.न.मि. (चौंथो) स्वास्थ्य शाखा 9813023851
द्रप नारायण महतो पाले नगरपालिका ९८२७७४२८५८

Pages