FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सूरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सूचना।

परिचय-पत्र वितरण सम्बन्धमा।

कर्मचारी आवश्यकता (सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता - १ जना)

खनिज पदार्थ शूल्क ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी सूचना।

उपस्थित हुने बारे सूचना।

अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने सम्बन्धमा सूचना ।

निःशूल्क व्यवसायिक सीप तालिम तथा रोजगारीको अवसर सम्बन्धी सूचना।

श्री सबै सरोकारवालाहरु प्रस्ताव आह्यवान सम्बन्धी सूचना ।

राष्ट्रिय फलफूल विकास कार्यक्रमको म्याद थप सम्बन्धी सूचना।

कृषि सहकारीहरु पत्रको लागि सम्पर्क राख्‍ने सम्बन्धी सूचना।

Pages