FAQs Complain Problems

च्याऊको विऊ ५०% अनुदानमा विक्रि वितरण हुने सम्बन्धमा ।