FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
गोपाल प्रसाद बगाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगर कार्यपालिकाको कार्यालय gopal_bagale22@yahoo.com 9852837111
पुरुषोत्तम कुमार प्रसाद लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा pkprasad2045@gmail.com ९८५२८३३६८८
सावित्रि कुमारी साहु अधिकृतस्तर छैठौं सूचना अधिकारी / योजना शाखा suchanaadhikari@dhangadhimaimun.gov.np ९८६२८३७७७७
शम्भु कुमार यादव इन्जिनियर पुर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा erdhangadhimai@gmail.com ९८४१५७२६४३
विष्णु कुमार तामाङ्ग रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र tamangbish@gmail.com 9842116310
महेन्द्र प्रसाद यादव अधिकृतस्तर छैठौं पशु सेवा शाखा
राम प्रसाद महताे अधिकृतस्तर छैठौं पशु सेवा शाखा ९८१६७८८३३३
मसिलाल साह अधिकृतस्तर छैठौं कृषि विकास शाखा 9807746596
सियाराम महतो ज.स्वा.नि. अधिकृत स्तर(छैठौं) स्वास्थ्य शाखा 9842925290
हिमा कुमारी उप्रेती अधिकृतस्तर छैठौं महिला बालबाकिका तथा समाज कल्याण शाखा upretyhima244@gmail.com 9842840315
सुरैत चौधरी सि.अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा ९८४२८३९१०९
अशोक कुमार पासवान अधिकृतस्तर छैठौं कृषि विकास शाखा 9819990184
राम नारायण यादव सि.अ.हे.व. अधिकृत (छैठौै) स्वास्थ्य शाखा ९८४२८९५१८८
विशेश्वर प्रसाद यादव सि.अ.हे.व. अधिकृत (छैठौै) फूलकाहाकट्टी स्वा.चौ. ध.न.पा.-५, सिरहा 9805999107
गोमा श्रेष्‍ठ सि.अ.न.मि. (छैठौं) स्वास्थ्य शाखा 9862721222
रामशंकर चौधरी ज.स्वा.नि. अधिकृत स्तर(छैठौं) स्वास्थ्य शाखा 9813499703
जितेन्द्र कुमार यादव आ.ले.प. सहायक (पाचौं) आन्तरिक लेखा परीक्षण ईकाई ydvjitu9@gmail.com 9804896809
गंगा प्रसाद यादव सव.इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा ९८५२०३१८९०
नागेन्द्र चाैधरी ना.सु योजना शाखा 9862823300, 9807720480
प्रभुनारायण यादव लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9819955565
बिमलेन्द्र कुमार पण्डित सव.इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा ९८६२२७९७५९
कुमु चैधरी सहायक पाचौं वडा सचिव, वडा नं. ९ ९८४२५७६६९५
अबिर कुमार चौधरी सहायक पाचौं राजश्व शाखा 9814702228
रमेशचन्द्र साह सहायक पाचौं न्यायीक समिति ९८१४७३२२३५
नितु सिंह सहायकस्तर पाचौं महिला बालबाकिका तथा समाज कल्याण शाखा
सुजित कुमार पासवान सहायक पाचौं वडा सचिव, वडा नं. २ ९८११७५०४०४
विरेन्द्र देव सिंह सह लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५२८३३२४२
कविता कुमारी महतो सव.इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा 9863884919
सुभास चन्द्र यादव सव.इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा 9816754625
संजय कुमार यादव हे.अ. (पाँचौं) स्वास्थ्य शाखा 9814748624
विवेक कुमार महतो सहायकस्तर पाचौं एम.आइ.एस.अपरेटर bibekmahato3223@gmail.com ९८१५७१३२२३
ईन्जु कुमारी घिसिङ्ग सहायकस्तर पाचौं एम.आइ.एस.अपरेटर ९८२४७७७४३६
रंजित कुमार सिंह सहायकस्तर चौथो वडा सचिव, वडा नं. १० ranjitdh@gmail.com ९८४२५४५८७१
सम्पैत यादव सहायकस्तर चौथो जिन्सी शाखा sampaityadav7@gmail.com ९८५२८३९०७९
अमरसिंह चौधरी सि.अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा 9804734421
सूर्यनारायण यादव सि.अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा 9842827451
रामविलास चौधरी सि.अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा 9845965461
सन्तोष कुमार ठाकुर हेल्थ असिस्टेन्ट स्वास्थ्य शाखा 9815702696
सलिना कुमारी महतो हेल्थ असिस्टेन्ट स्वास्थ्य शाखा 9819965363
शिव नारायण दास हेल्थ असिस्टेन्ट स्वास्थ्य शाखा 9842840429
दिनेश महरा हेल्थ असिस्टेन्ट स्वास्थ्य शाखा 9842964204
प्रकाश कुमार परियार हेल्थ असिस्टेन्ट स्वास्थ्य शाखा 9817712737
शैलेन्द्र सिंह हेल्थ असिस्टेन्ट स्वास्थ्य शाखा 9842436516
बिनय कुमार साह हेल्थ असिस्टेन्ट स्वास्थ्य शाखा 9842839432
बिनिता अधिकारी अ.न.मि. स्वास्थ्य शाखा 9845833009
मानकी कुमारी महतो अ.न.मि. स्वास्थ्य शाखा 9842879835
लक्ष्मी कुमारी सिन्हा अ.न.मि. स्वास्थ्य शाखा 98196225318
इन्द्रा कुमारी चौधरी अ.न.मि. स्वास्थ्य शाखा 9804710386
तारा कुमारी ठाकुर सि.अ.न.मी. सहायक (पाँचौं) स्वास्थ्य शाखा 9804710387
बबिन कुमार डाेटेल सहायकस्तर चौथो वडा सचिव, वडा नं. १४ dotelbabindh@gmail.com ९८६२९९२९९०
ब्रिदेव कामैत सहायकस्तर चौथो वडा सचिव, वडा नं. ५ kamaitbridev@gmail.com ९८४२८८०५९६
रामदयाल सहनि सहायकस्तर चौथो वडा सचिव, वडा नं. ८ dayalramdh@gmail.com ९८४२८२५५२६

Pages