FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
ओम प्रकाश महतो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगर कार्यपालिकाको कार्यालय azaadomprakash999@gmail.com 9852837111
पुरुषोत्तम कुमार प्रसाद लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा pkprasad2045@gmail.com 9852833688
सावित्रि कुमारी साहु अधिकृतस्तर छैठौं सूचना अधिकारी र योजना शाखा प्रमुख sabitrisah7777@gmail.com ९८६२८३७७७७
शम्भु कुमार यादव इन्जिनियर पुर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा erdhangadhimai@gmail.com ९८४१५७२६४३
विष्णु कुमार तामाङ्ग रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र tamangbish@gmail.com 9842116310
महेन्द्र प्रसाद यादव अधिकृतस्तर छैठौं पशु सेवा शाखा
राम प्रसाद महताे अधिकृतस्तर छैठौं पशु सेवा शाखा ९८१६७८८३३३
विशेश्वर प्रसाद यादव सि.अ.हे.व. अधिकृत (छैठौै) स्वास्थ्य शाखा प्रमुख 9805999107
सियाराम महतो ज.स्वा.नि. अधिकृत स्तर(छैठौं) स्वास्थ्य शाखा 9842925290
मसिलाल साह अधिकृतस्तर छैठौं कृषि विकास शाखा 9807746596
हिमा कुमारी उप्रेती अधिकृतस्तर छैठौं महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखा upretyhima244@gmail.com 9842840315
अशोक कुमार पासवान अधिकृतस्तर छैठौं कृषि विकास शाखा 9819990184
राम नारायण यादव सि.अ.हे.व. अधिकृत (छैठौै) स्वास्थ्य शाखा ९८४२८९५१८८
सुरैत चौधरी सि.अ.हे.व. फूलकाहाकट्टी स्वा.चौ. ध.न.पा.-५, सिरहा । ९८४२८३९१०९
गोमा श्रेष्‍ठ सि.अ.न.मि. (छैठौं) स्वास्थ्य शाखा 9862721222
शिवनारायण दास ज.स्वा.नि. अधिकृत स्तर(छैठौं) नयनपुर अस्पताल 9844240429
रामशंकर चौधरी ज.स्वा.नि. अधिकृत स्तर(छैठौं) स्वास्थ्य शाखा 9813499703
जितेन्द्र कुमार यादव आ.ले.प. सहायक (पाचौं) राजश्व शाखा र आन्तरिक लेखा परीक्षण इकाई ydvjitu9@gmail.com 9804896809
गंगा प्रसाद यादव सव.इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा ९८५२०३१८९०
नागेन्द्र चाैधरी ना.सु योजना शाखा 9862823300, 9807720480
प्रभुनारायण यादव लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा prabhunydv@gmail.com 9819955565
बिमलेन्द्र कुमार पण्डित सव.इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा ९८६२२७९७५९
कुमु चौधरी सहायक पाचौं वडा सचिव, वडा नं. ७ ९८४२५७६६९५
अबिर कुमार चौधरी सहायक पाचौं प्रशासन उपशाखा 9814702228
रमेशचन्द्र साह सहायक पाचौं वडा सचिव, वडा नं. १२ ९८१४७३२२३५
सुजित कुमार पासवान सहायक पाचौं वडा सचिव, वडा नं. ३ ९८११७५०४०४
हरि नारायण सिंह प्राविधिक सहायक शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा narayanharisingh649@gmail.com 9842880649
नितु सिंह सहायकस्तर पाचौं महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखा 9849532578
विरेन्द्र देव सिंह सह लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५२८३३२४२
कविता कुमारी महतो सव.इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा 9863884919
संजय कुमार यादव हे.अ. (पाँचौं) स्वास्थ्य शाखा 9814748624
विवेक कुमार महतो एम.आई.एस.अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा bibekmahato3223@gmail.com ९८१५७१३२२३
ईन्जु कुमारी घिसिङ्ग एम.आई.एस.अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा ९८२४७७७४३६
रंजित कुमार सिंह वडा सचिव वडा नं. १० ranjitdh@gmail.com ९८४२५४५८७१
सम्पैत यादव सहायकस्तर चौथो जिन्सी फाँट sampaityadav7@gmail.com ९८५२८३९०७९
सन्तोष कुमार ठाकुर हेल्थ असिस्टेन्ट भवानीपुर स्वा.चौकी 9815702696
सलिना कुमारी महतो हेल्थ असिस्टेन्ट हनुमाननगर स्वा.चौकी 9819965363
शैलेन्द्र सिंह हेल्थ असिस्टेन्ट नयनपुर अस्पताल 9842436516
तारा कुमारी ठाकुर सि.अ.न.मी. सहायक (पाँचौं) स्वास्थ्य शाखा 9804710387
युवराज निराैला सहायकस्तर चौथो वडा सचिव, वडा नं. ११ ubrajdhniraula@gmail.com ९८१६७०९०४९
चन्द्रदेव यादव सहायकस्तर चौथो वडा सचिव, वडा नं. २ ९८१७७७१६६५
ममता कुमारी साह सहायकस्तर चौथो न्यायीक समिति 9819923840
रविन कुमार सिंह सहायक कम्प्यूटर अपरेटर १३ नं. वडा कार्यालय rabinsingh251@gmail.com ९८१६७९००६४
दिपेन्द्र कुमार साह सवारी चालक न्यायीक समिति 9863869364, 9816739582
राम उद्‍गार यादव मुखिया वडा सचिव, वडा नं. १४ ramuyadav2510@gmail.com ९८४२८९२५१०
संजय कुमार चाैधरी सामाजिक परिचालक भूमि ईकाई शाखा sanjayorgyan@gmail.com ९८५२८३३३३६
रामपृत मण्डल कार्यलय सहयोगी २ नं. वडा कार्यालय ९८१४७८९६०६
सरिता कुमारी कर्ण कार्यलय सहयोगी ९ नं. वडा कार्यालय ९८६३८७००८९
कृष्ण कुमार यादब कार्यलय सहयोगी ११ नं. वडा कार्यालय ९८०३६८८५३८
सुनिल कुमार साह कार्यलय सहयोगी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९८२६७०४४०९