FAQs Complain Problems

सबैका लागि सरसफाई तथा खानेपानीमा तिव्रता कार्यक्रम (ASWA-II) को विवरण

संक्षिप्त जानकारी

१. धनगढीमाई नगरपालिकाको १४ वटै वडाहरुमा संचालित

२. ५ वटा वडामा युनिसेफको सहयोगमा संचालित

३. ९ वटा वडामा पालिका आफैले

४. कार्यक्रम अवधि - ई.सं. २०१८ - २०२२

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
Fiscal Year : 

०७५/०७६