FAQs Complain Problems

जनप्रतिनिधि

Name Designation Phone Section
हरि नारायण चौधरी नगर प्रमुख ९८५२८३९००१ धनगढीमाई नगरपालिका
फूल कुमारी श्रेष्ठ उप– प्रमुख ९८५२८३९००२ धनगढीमाई नगरपालिका
सूर्यनारायण महतो वडा अध्यक्ष ९८५२८३९००३ वडा नं. १
तारणी प्रसाद चौधरी वडा अध्यक्ष ९८५२८३९००४ वडा नं २
देवकुमार साह वडा अध्यक्ष ९८५२८३९००५ वडा नं. ३
रामु चौधरी वडा अध्यक्ष ९८५२८३९००६ वडा नं. ४
रामजतन कामैत वडा अध्यक्ष ९८५२८३९००७ वडा नं. ५
भगलु महतो वडा अध्यक्ष ९८५२८३९००८ वडा नं. ६
गणपैत यादव वडा अध्यक्ष ९८५२८३९००९ वडा नं. ७
पुष्पलाल तामाङ्ग वडा अध्यक्ष ९८५२८३९०१० वडा नं. ८
प्रकाश योन्जन वडा अध्यक्ष ९८५२८३९०११ / ९८४२८२८७२१ वडा नं. ९ वडा अध्यक्ष / प्रवक्ता
विन्देश्वर यादव वडा अध्यक्ष ९८५२८३९०१२ वडा नं. १०
गंगाराम यादव वडा अध्यक्ष ९८५२८३९०१३ वडा नं. ११
राजु श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष ९८५२८३९०१४ वडा नं. १२
सूर्यमान तामाङ्ग वडा अध्यक्ष ९८५२८३९०१५ वडा नं. १३
ठरेन्द्र राई वडा अध्यक्ष ९८५२८३९०१६ वडा नं. १४
अनिता देवी राम कार्यपालिका सदस्य ९८५२८३९०१७ धनगढीमाई नगरपालिका
आशा बिश्वकर्मा कार्यपालिका सदस्य ९८५२८३९०१८ धनगढीमाई नगरपालिका
गजेन्द्र कर्ण कार्यपालिका सदस्य 9852839019 धनगढीमाई नगरपालिका
फूलकुमारी राम कार्यपालिका सदस्य ९८५२८३९०२१ धनगढीमाई नगरपालिका
बिना देवी महतो कार्यपालिका सदस्य ९८५२८३९०२२ धनगढीमाई नगरपालिका
रामप्रसाद मोची कार्यपालिका सदस्य ९८५२८३९०२३ धनगढीमाई नगरपालिका
हिरा देवी मगर कार्यपालिका सदस्य ९८५२८३९०२४ धनगढीमाई नगरपालिका