FAQs Complain Problems

News and Notices

श्री सम्पूर्ण जन सरोकारवलाहरु ।

श्री सम्पूर्ण जन सरोकारवलाहरु,

च्यापकटर अनुदान र जै घाँस विऊ सम्बन्धी सूचना ।

Supporting Documents: 

दिवा खाजा सञ्चालन सम्बन्धमा ।

दिवा खाजा सञ्चालन सम्बन्धमा ।

श्री सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु,

धनगढीमाई नगरपालिका धनगढी, सिरहा ।

परिचय-पत्र वितरण कार्य स्थगित सम्बन्धी सूचना ।

परिचय-पत्र वितरण कार्य स्थगित सम्बन्धी सूचना ।

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखा

-धनगढीमाई नगरपालिका धनगढी, सिरहा

धनगढीमाई नगरपालिकाको कृषि विकास शाखाको सूचना।

स्यालो टयुववेल/पम्पसेट/मोटर जस्ता साना सिचाई पूर्वाधारमा अनुदान कार्यक्रमको लागि सूचना ।

Supporting Documents: 

Pages