FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
ब्रिदेव कामैत सहायकस्तर चौथो वडा सचिव, वडा नं. ५ kamaitbridev@gmail.com ९८४२८८०५९६
रामदयाल सहनि सहायकस्तर चौथो वडा सचिव, वडा नं. ८ dayalramdh@gmail.com ९८४२८२५५२६
युवराज निराैला सहायकस्तर चौथो वडा सचिव, वडा नं. ३ ubrajdhniraula@gmail.com ९८१६७०९०४९
चन्द्रदेव यादव सहायकस्तर चौथो वडा सचिव, वडा नं. ६ ९८१७७७१६६५
विरेन्द्र देव सिंह सह लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५२८३३२४२
जानुका ढुंगाना खरिदार वडा सचिव, वडा नं. १ janukakarkidhungana@gmail.com ९८४२८२७३१०
ममता कुमारी साह सहायकस्तर चौथो स.म.वि.नि. ९८४९०४६६४४
राम कुमार यादव सहायकस्तर चौथो योजना शाखा ramkunarrambha121@gmail.com ९८१७७४६४१६
रन्जना कुमारी सहायकस्तर चौथो ranjana4472rk@gmail.com 9815804472
रविन कुमार सिंह सहायक कम्प्यूटर अपरेटर नगरपालिका rabinsingh251@gmail.com ९८१६७९००६४
उदित नारायण चाैधरी सहायक कम्प्यूटर अपरेटर राजश्व+जिन्शी उप–शाखा र सामाजिक सुरक्षा तथा पन्जिकरण शाखा udittharu99@gmail.com ९८०७७३०१४८
प्रशान्त महताे अमिन पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा prashantmahato509@gmail.com ९८०७७०३५०९
दिप नारायण साह अ. सव-ईञ्‍जिनियर (चौथो) पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा ९८१७७९८००१
शारदा कुमारी चाैधरी ना.प्र.स. ९८४२८४१६३१
सुस्मिता चाैधरी ना.प्र.स. ९८०८७७५५१२
राकेश राय ल्याब टेकनिसियन स्वास्थ्य शाखा ९८१७७३१५७७
संध्या कुमारी लामा ल्याब टेकनिसियन स्वास्थ्य शाखा ९८४४१२२२४६
साेनेलाल शर्मा मुखिया ९८४२८९४९१९
राम उद्‍गार यादव मुखिया ramuyadav2510@gmail.com ९८४२८९२५१०
संजय कुमार चाैधरी सामाजिक परिचालक sanjayorgyan@gmail.com ९८५२८३३३३६
जितेन्द्र कुमार महतो कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि ९८१७७३६६६७
लक्ष्मण कुमार मेस्तर कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि १ नं. वडा कार्यालय ९८१७७१८८५१
जगदिश महतो कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि ५ नं. वडा कार्यालय ९८०४७६९४५७
रामपृत मण्डल कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि ११ नं. वडा कार्यालय ९८१४७८९६०६
अमिता लामा कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि १३ नं. वडा कार्यालय ९८१७७७९८००
पूजा कुमारी लामा कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि ८ नं. वडा कार्यालय ९८१३४४०४४१
राधा कुमारी महरा कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि ९८०५९७१७८०
दिनेश कुमार यादब कार्यलय सहयोगी कार्यालय सहयोगी ९८२३१८६३४२
सरिता कुमारी कर्ण कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि ९८६३८७००८९
सन्तोष कुमार सदाय कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि १४ नं. वडा कार्यालय ९८११७३०७२८
दिपक कुमार चौधरी कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि ९८१८४८४१९६
अरुण कुमार पाखिन कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि ९८०८११६३८१
देव चन्द्र राम कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि ९८२५७७७३२४
कृष्ण कुमार यादब कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि २ नं. वडा कार्यालय ९८१५७७००८७
गुडि कुमारी कर्ण कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि ९८०५९३६०७१
कृष्ण कुमार यादब कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि शिक्षा शाखा ९८०३६८८५३८
पालसाङ पाख्रिन कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि १२ नं. वडा कार्यालय ९८१६७७३४९९
सुनिल कुमार साह कार्यलय सहयोगी कार्यलय सहयोगि १ नं. वडा कार्यालय ९८२६७०४४०९
प्रविण मल्लिक स्वीपर स्वीपर malikprabindh@gmail.com ९८०५९२५५३३
विश्व मलिक स्वीपर स्वीपर ९८१९७६७००९
रुपेश सदाय स्वीपर स्वीपर ९८१९९४८६८०
संजिव सदाय स्वीपर स्वीपर

Pages