FAQs Complain Problems

मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना।

मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता छुट भएका योग्य मतदाताहरुलाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना।

Fiscal Year : 

०७८/०७९