FAQs Complain Problems

२०८०।०८१

नगरसभा आह्वावान सम्बन्धी सूचना।

चालू आ.ब.२०८०।८१ को भुक्तानी तथा खाता बन्द हुने सम्बन्धमा।

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन बन्द गर्ने/गराउने सम्बन्धमा।

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सिरहा ।

नपुग पाठ्यपुस्तक रकम माग गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

नगरसभा आह्वावान सम्बन्धी सूचना।

बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको लागि राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सेनिटरी प्याडको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

Supporting Documents: 

३५ दिने सार्वजनिक सूचना।

मालपोत कार्यालय लहान, सिरहा ।

रसायनिक मल विक्रेता कृषि सहकारी डिलरहरुलाई सिफारिस गरी पठाईएको सम्बन्धमा।

बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम सम्बन्धी संशोधन सूचना ।

Pages