FAQs Complain Problems

२०८०।०८१

आगामी आव २०८१।०८२ का लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Supporting Documents: 

उपस्थिति सम्बन्धमा ।

श्री नगरसभा सदस्यज्यूहरु सबै, धनगढीमाई नगरपालिका, धनगढी, सिरहा ।

दादुरा रुबेला खोप अभियान सम्बन्धमा।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सूचना ।

वडा नं.१, २, ३ र ११ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी संसाेधित सूचना ।

वडा नं. ४, ५, ६, ७, ८ र ९ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सूचना ।

वडा नं. ४, ५, ६, ७, ८ र ९ ।

Supporting Documents: 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सूचना ।

वडा नं. १०, १२, १३ र १४ ।  

 

आँखा शिविर सम्वन्धी सूचना ।

बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुन निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना।

आँखा शिविर सम्वन्धी सूचना ।

Pages