FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

रातो किताब (११औं‌ नगरसभाबाट पारित)

रातो किताब (दशौं नगरसभाबाट पारित)

रातो किताब (आठौं नगरसभा र नवौं नगरसभाबाट पारित)

रातो किताब (आठौं नगरसभाद्बारा पारित)

Supporting Documents: 

धनगढीमाई नगरपालिकाको आ.ब.२०७८।०७९ को वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम

संघीय सशर्त र विषेश २०७९-०८० धनगढीमाई नगरपालिका धनगढी, सिरहा ।

संघीय समपुरक २०७९-०८० धनगढीमाई नगरपालिका धनगढी, सिरहा ।

रातो किताब (सातौं नगरसभाद्बारा पारित)

धनगढीमाई नगरपालिकाको पशु सेवा तर्फको कार्यक्रम अनुसार बजेट बिनियोजन (चौथो नगरसभा बाट स्वीकृत)

Supporting Documents: 

धनगढीमाई नगरपालिकाको कृषि तर्फको कार्यक्रम अनुसार बजेट बिनियोजन (चौथो नगरसभा बाट स्वीकृत)

Supporting Documents: 

Pages