FAQs Complain Problems

News and Notices

जाडो विदा सम्बन्धमा ।

सम्पूर्ण विद्यालयहरु, धनगढीमाई नगरपालिका, धनगढी, सिरहा ।

 

प्रस्ताव आवह्वान सम्बन्धी सूचना ।

कृषि ज्ञान केन्द्र, सिरहाको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका कृषि यन्त्र उपकरण प्रवर्द्धन सहयोग (स्वचालित/एटयाचमेन्ट/बीउ प्रशोधन सहित) र सार्वजनिक, निजी साझेदारी मोडेलमा (Custom Hiring Center) स्थापना प्रस्ताव आवह्वान सम्बन्धी सूचना ।

Pages