FAQs Complain Problems

News and Notices

सेवा प्रवाह सम्वन्धी जारी गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना।

श्री सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु,

सेवा प्रवाह सम्वन्धी जारी गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना।

धनगढीमाई नगरपालिका धनगढी, सिरहा।

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

श्री सबै विद्यालयहरु धनगढीमाई नगरपालिका धनगढी, सिरहा।

Pages