FAQs Complain Problems

News and Notices

व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्रको आधिकारिकता सम्बन्धी सूचना ।

सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै

व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्रको आधिकारिकता सम्बन्धी सूचना ।

सूचना ।

COPOMIS मा सहकारीको सूचना अभिलेखीकरण गरेका संस्थाहरुको करचुक्ता सम्बन्धमा ।

Pages