FAQs Complain Problems

News and Notices

परिचय-पत्र वितरण कार्य स्थगित सम्बन्धी सूचना ।

परिचय-पत्र वितरण कार्य स्थगित सम्बन्धी सूचना ।

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखा

-धनगढीमाई नगरपालिका धनगढी, सिरहा

धनगढीमाई नगरपालिकाको कृषि विकास शाखाको सूचना।

स्यालो टयुववेल/पम्पसेट/मोटर जस्ता साना सिचाई पूर्वाधारमा अनुदान कार्यक्रमको लागि सूचना ।

बालपोषण भत्ता खाता खोल्ने सम्बन्धी सूचना।  

श्री सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु, धनगढीमाई नगरपालिका धनगढी, सिरहा

रेविज रोगको खोप सम्बन्धि सूचना।

कुकुरहरुलाई रेविज रोगको खोप निःशूल्क सम्बन्धमा।

Pages