FAQs Complain Problems

२०७९।०८०

कार्यक्रम सञ्चालनको लागि संस्था छनौट सम्बन्धी सूचना ।

नगरसभा आह्वावान सम्बन्धी सूचना।

उखु पकेट क्षेत्रमा स्यालो ट्यूववेल जडान कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना।

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सिरहाको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना।

पोषण सुधारका लागी विपन्न महिला समूहमा आय आर्जनका लागी अनुदान सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान ।

बाल पोषण भत्ता वितरणको कार्य तालिका सम्बन्धी सूचना।

श्री सरोकारवालाहरु सबै,
वडा नं.१०,१२,१३ र १४,
धनगढीमाई नगरपालिका ।

भुक्तानी नहुने तथा खाता बन्द हुने सम्बन्धमा।

परीक्षा स्थगित सम्बन्धी सूचना।

आ.ब.२०८०।०८१ को वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।

Supporting Documents: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना।

Pages