FAQs Complain Problems

२०७९।०८०

अत्यन्त जरुरी सूचना।

श्री सम्बन्धित सरोकारवालाहरु सबै,

धनगढीमाई नगरपालिका धनगढी, सिरहाको अत्यन्त जरुरी सूचना।

श्री सम्पूर्ण जन सरोकारवालाहरु ।

टियोसेन्टी, सुडान, बाजरा घाँसको विउ ७५% अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।

कोटेशन दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना।

बाल पोषण भत्ता वितरणको कार्य तालिका सम्बन्धी सूचना ।

आ.व.२०७९।८० मा online मार्फत दर्ता गरिएका छोरीहरुको विमा वापतको रकम खातामा जम्मा गरी विमितहरुले आफ्नो नजिकको Global IME Bank मा सम्पर्क गर्नुहुन।

Supporting Documents: 

पोषण सुधारका लागि विपन्न महिला समूहमा आय आर्जनका लागि अनुदान सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान।

कोटेशन दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना।

एम्बुलेन्स सेवा संचालन हुने सम्बन्धी सूचना ।

५०% अनुदानमा उन्‍नत धानको विऊ वितरण सम्बन्धी सूचना।

७५% अनुदानमा स्प्रेयर वितरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Pages