FAQs Complain Problems

२०७९।०८०

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको कार्य तालिका सम्बन्धी सूचना ।

Invitation For Online Bids

व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

कोटेशन दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना।

निःशुल्क माछा भुरा वितरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

५०% अनुदानमा मोटर सहितको च्यापकटर वितरण गर्ने सम्बन्धमा ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह

सिपमुलक तालिम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

कृषकहरुको सिँचाई मिटरको बिल भुक्तानी सम्बन्धी म्याद थप गरिएको सूचना।

Pages