FAQs Complain Problems

२०७९।०८०

भू-उपयोग क्षेत्र बर्गीकरण सम्बन्धी सार्वजानिक सूचना।

वडा नं.- १,२,३,४,५,६,७,८,१२ र १३

 

 

परीक्षा सञ्चालन सम्वन्धी सूचना ।

Supporting Documents: 

प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशित गरिएको सूचना।

शिक्षक सेवा आयोगको सबै तहको अनुमति पत्र तयारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Supporting Documents: 

भू-उपयोग क्षेत्र बर्गीकरण सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना।

भू-उपयोग क्षेत्र बर्गीकरण सम्बन्धी सार्वजानिक सूचना।

वडा नं.- ९,१० र ११  

परिचय-पत्र वितरण सम्बन्धी सूचना।

विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Supporting Documents: 

सूचना।

श्री सम्बन्धित सरोकारवालाहरु सबै,

धनगढीमाई नगरपालिका धनगढी, सिरहाको सूचना ।

Supporting Documents: 

Pages