FAQs Complain Problems

२०७९।०८०

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

औषधी खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना।

छोटो सूचीको नामावली प्रकाशन, लिखित तथा अन्तर्वाता परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना।

धानको विउ माग गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

"प्रेस विज्ञप्ती"

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Supporting Documents: 

500MA को X-ray Machine र CR System को दर रेट कार्यालय को लागत अनुमान तयार गर्ने उद्देश्यले उपलव्ध गराईदिने सम्वन्धमा ।

छोटो सूचीको नामावली प्रकाशन, लिखित तथा अन्तर्वाता परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना।

Supporting Documents: 

छोटो अवधिको सिपमुलक तालिमको अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।

जग्गा पहिचान सम्बन्धी ७ (सात) दिने सार्वजनिक सूचना।

Pages